Syge børn modtages ikke. For barnets skyld bør forældrene give barnet ro til at blive rask.Barnet har det bedst hos sine forældre når det er sygt. Ved diarré og opkast bruger jeg den tommelfingreregel at barnet skal have en hel fridag uden opkast eller diarré før end det må komme igen. Det mindsker smitterisikoen overfor de andre børn og mig.
Feberbørn modtages heller ikke.
Jeg giver kun børn medicin hvis det er receptpligtig og uundgåeligt. Hvis barnet er syg bedes I ringe inden kl. 9 om morgenen og raskmelde barnet dagen inden det kommer igen, af hensyn til planlægning.
 
Bliver jeg syg, holder jeg lukket. Så det er vigtigt at I har en back-up i omgangskredsen, som I kan bruge i sådan et tilfælde.
 
 
Skal jeg til læge eller tandlæge, ligger jeg det oftest i ydertimerne og der vil min mand Torben eller min søn Mads være vikar   
Anita Meilandt | Sejrsvej 77, Rinkenæs, 6300 Gråsten  | Tlf.: 20 86 36 80 | nittemei@gmail.com