Praktiske oplysninger / Godkendelse
Jeg er godkendt som privat børnepasser af Sønderborg Kommune.
Jeg er godkendt til at passe 5 børn.
 
Kommunen kommer på 3 uanmeldte og 1 anmeldt tilsyn  om året.
Desuden laves der sikkerhedstilsyn af hjem og legeplads 1 gange årligt.
Ved disse tilsyn laves en tilsynsrapport som skal hænge således forældre kan se den.
 
Min mand Torben er ligeledes godkendt som vikar af Sønderborg Kommune.
Anita Meilandt | Sejrsvej 77, Rinkenæs, 6300 Gråsten  | Tlf.: 20 86 36 80 | meilandt@bbsyd.dk