Praktiske oplysninger / Dagens gang
En typsik dag hos mig kan se sådan ud.
Jeg vil gerne have at børnene er kommet senest kl.9.00. Alt efter hvor tidligt børnene kommer, bliver de tilbudt morgenmad og børnene vil få tilbudt lidt frugt og brød ved 9 tiden. Derefter går vi ud og leger eller går tur alt efter hvad vi har lyst til. Vi besøger også gerne de andre private pasningsordninger i nærmiljøet. Er vi indenfor bruger vi tid på at synge, danse, lege, male og hygge. Ved 11 tiden, vil der blive serveret rugbrød eller lidt lune retter. Børnene sover til middag fra kl. 12-14. Jeg vil gerne at I ikke henter barnet i dette tidsrum, da det vil forstyrre og vække de andre børn. Ved 15 tiden serveres lidt brød og frugt og alt efter hvordan vejret er, leger vi ude eller inde indtil børnene hentes.
 
En gang ugentligt er vi i legestue sammen med andre private pasningsordninger fra nærområdet. Vi samarbejder ligeledes om andre aktiviteter og arrangementer som f.eks. fastelavnsfest og juletræsfest.
Anita Meilandt | Sejrsvej 77, Rinkenæs, 6300 Gråsten  | Tlf.: 20 86 36 80 | nittemei@gmail.com